Välkommen till ReAgentia!

ReAgentia's huvudverksamhet är management, transaktioner och utveckling
inom fastighetssektorn.

Huvudsakligt verksamhetsområde är Stockholm, Göteborg, Öresundsregionen samt Jönköping.

Du når oss på:

ReAgentia Corporate Finance
Box 2124
550 02 Jönköping
Telefon 036-12 90 00
Telefax 036-12 27 50
E-post info@reagentia.se